USB-minnen, tillverkningsfakta

Vi lämnar Originalminnens Garanti

originalminnens garanti,samsung,intel

Beställ dina Usb-minnen här!

usb-minnen samsung toshiba intel

minneskretsar,samsung,intel

usb-minnen med tryck

 

Originalminnen Garanti garanterar att alla leveranser är från välkända varumärken (MAJOR BRAND NAND Flash). Så som SAMSUNG, INTEL, HYNIX, TOSHIBA, MICRON. Våra kunder kan därför försäkra sig att produkterna från oss håller hög kvalitet, lång livslängd samt hög läs/skriv hastighet.

usb-minnen samsung toshiba intel

Originalminnen vs. OEM-minne?
Alla originalminnen har blivit kvalificerade av tillverkare som Samsung, Intel, Hynix, Toshiba och Micron. Deras standard krav på NAND originalminnen går igenom ett stresstest i fabriken där man kontrollerar: Inga dåliga sektorer på minnet, att minnet fungerar inom standard temperaturnormer samt normal strömåtgång. Därför skall all data lagrat på dessa minnen vara 100% korrekta och ha en mycket lång livslängd.

”OEM” eller ”black chip” menas minnen som inte uppfyller dessa standardkvav. Om minnet har för många korrupta sektioner, onormal ström åtgång eller onormal arbetstemperatur definieras detta minne som ett felaktigt minne också kallat ”black chip”.

Man kan demontera ett usb-minne och titta på lasermärkningen på minnes-chippet. Ovan kan du se att originalminnet är märkt med deras logo samt ett officiellt giltigt serienummer. OEM minnet är i sin tur märkt med ett serienummer men utan någon logo. Ibland har det en okänd logo.

Vad kännetecknar ett originalminne och ett OEM-mine?

usbminnen,minneskrets,intel,samsung


Vem tillhandahåller “Black chip”?
Några okända företag köper de dåliga minnena (branschen kallar dessa vid ett bättre namn – OEM minnen) från de stora tillverkarna. De återproducerar sedan minnet. Dessa företag kommer antagligen inte erbjuda garantier för OEM-minnet. Exempel, de använder program som nedgraderar ett minne från 2GB till 1GB för att gömma skadade sektorer. Ofta går det dock inte att filtrera bort de skadade sektionerna så att minnena passerar ett fil jämförelsetest. Detta betyder att man kan kopiera filer till minnet som sedan kan få läsproblem och filen kan förstöras helt.


Vad är felmarginlen för OEM-över tiden?
Felmarginalen ligger i många fall på 30% vid leverans och ytterligare 30% efter 3 – 4 månader av användning. Ökningen av dåliga sektorer beror på hur mycket man skriver och läser minnet. Minnet kan fortfarande användas men enskilda filer kan vara skadade.

Hur man använder H2testw USB-Test programmet!
Om du inte är säker på att du har ett riktigt minne eller inte. www.heise.de Har skapat ett program som tar hand om detta.  Du kan hämta det från deras websida eller ladda ner här.  Programmet är på Tyska eller Engelska. Packa upp Zipfilen och starta exe filen.  När du startat programmet kan du ändra till Engelska.  Tryck på “Select Target” Knappen och välj USB minnet du vill testa.  Var noga med att det inte finns någon data på minnet när du gör detta test. Var också noga med att all datavolym är markerad med tillgänglig, Tryck sedan ”Write + Verify” knappen. Nu körs testet I några minuter. Om det tex. Är 32 GB så kan testet ta upp till 2 timmar, Programmet körs i bakgrunden medan du arbetar.
Efter ett tag kanske du får ett meddelande att det inte kan läsa mer,  det är inget bra tecken, Låt det gå klart.  När det är gjort, kommer det tala om hur mycket data det kan skriva och kontrollera.